De school

Het doel van de schoolvereniging is het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag. Deze grondslag wordt gevormd door Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Het Toezichthoudend bestuur bestaat uit 11 leden die afkomstig zijn uit de (Oud) Gereformeerde Gemeente (in Nederland). De school is een streekschool. Het voedingsgebied strekt zich uit van Kloosterzande tot Aardenburg. Een deel van de kinderen maakt gebruik van schoolbussen om de school te bezoeken. 

De onderwijsgevenden hebben bij hun benoeming instemming betuigd met het doel van de schoolvereniging. Onderwijs op gereformeerde grondslag is onderwijs met een horizontale en verticale dimensie. Wat nodig is voor tijd en eeuwigheid wordt de kinderen voorgehouden.

De dagdelen worden geopend en gesloten met het zingen van een psalm en gebed. Elke dag begint met het vak Bijbelse Geschiedenis. Daarna komen de andere vakken die de Wet op Primair Onderwijs voorschrijft aan bod. Ook hierbij werkt de grondslag van de school door in de verschillende vakken.

Door zorgverbreding proberen we in samenwerking met de Schoolbegeleidingsdienst zoveel mogelijk kinderen op onze school te helpen.

De school is een bijzondere school en kent geen open toelatingsbeleid. Om tot inschrijving van leerlingen over te kunnen gaan, dient een identiteitsverklaring te worden ondertekend. Lidmaatschap van de schoolvereniging is niet verplicht.

Door middel van ouderbezoek, ouderavonden, contactavonden, schoolkranten enz. wordt gestreefd naar een goede relatie tussen school en ouders.

slotDs. D. L. Aangeenbrugschool | Willem Andriessenlaan 4 | 4536 CA | Terneuzen | Tel. 0115-612977 | Privacy statement

Copyright © 2011. All Rights Reserved.