Geschiedenis

Al in april 1933 komt het onderwerp "eigen school" ter sprake. De oprichting van de "Vereniging tot het verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Terneuzen" vindt pas plaats op 22 februari 1947. Als ds. D.L. Aangeenbrug (1891-1984) in 1950 predikant wordt in Terneuzen komt er schot in de schoolzaak. Er wordt een bestuur gevormd. Echter, het wettelijk vereiste aantal leerlingen wordt niet gehaald. Toch start de school op 3 september 1951 met 31 leerlingen op eigen kosten. Het "schoolgebouw" is een zaaltje bij de kerk in de Vlooswijkstraat. Vanaf 1 september 1952 wordt de school gesubsidieerd. Op 31 augustus 1953 wordt het eerste, echte schoolgebouw officieel in gebruik genomen: de voormalige openbare school aan de Schoollaan. Op 27 juli 1972 wordt een nieuw schoolgebouw aan de Mad. Curiestraat geopend.

In 1977 komt er aan de Edisonstraat een kleuterschool bij. Organisatorisch worden beide scholen in 1985 één basisschool. De gebouwelijke integratie vindt pas plaats in 1994 aan de Mad. Curiestraat. Door de groei van het leerlingenaantal is er behoefte aan een schoolgebouw waarin plaats is voor alle kinderen. Na een grondige verbouwing/uitbreiding is dat het huidige schoolgebouw aan de W. Andriessenlaan.

Vanaf augustus 2012 maakt de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen gebruik van het schoolgebouw. Er wordt op maandag, dinsdag-, woendag- en donderdagmorgen een educatief programma geboden voor reformatorische peuters. 

slotDs. D. L. Aangeenbrugschool | Willem Andriessenlaan 4 | 4536 CA | Terneuzen | Tel. 0115-612977 | Privacy statement

Copyright © 2011. All Rights Reserved.